next up previous
Next: Ensamma vargen: Rättshaveristen Up: Agentspåret: CIA eller KGB? Previous: CIA-Spåret

KGB-Spåret

Ryssarna har liknande lönnmördare. Som tar order och skickas ut av det fruktade KGB, världens i särklass största spionorganisation, i början av 90-talet ''död'' som ett rent propagandanummer och numera ''återuppstånden'' om än mera publikfriande än tidigare, då vi inte sägs ha något att frukta från ryssarna längre.

Vilket motiv skulle då ryssarna ha att mörda Olof Palme?

Den (tidigare) moderate riksdagsmannen Nic Grönwall har lagt fram följande sensationella hypotes:

''Statsminister Olof Palme kan ha fått uppgifter under sitt arbete, som pekade på att det fanns en svensk Treholt, och därmed blivit en fara!''

När överste Stig Wennerström 1963 greps av Säpo, var han mycket samarbetsvillig. Det var egentligen bara på en enda punkt som han inte ville yttra sig, frågan om en efterträdare till honom som rysk spion.

Inom MUST, försvarets underrättelse- och säkerhetstjänst, var man helt övertygad om att ryssarna skaffat en ersättare till Wennerström, och själv sade han i en veckotidning:

''Jag tror att ryssarna skaffat en ersättare. Han bör ha en befattning där han får de rätta kontakterna. Att vara placerad på UD är det bästa, då finns möjligheten att med jämna mellanrum träffa ambassadörer och det är från dem de bästa informationerna kommer''

Den bild som spaningsledningen gjort sig av en lönnmördare utsänd av främmande makt är denna:

Flera av varandra oberoende vittnen, som befann sig i närheten av Norra Bantorget-Vasagatan-Kungsgatan, såg mordnatten något som talar för en lönnmördare från främmande makt. En hemlig agent med rätt att döda.

Vittnena befann sig på motsatta sidan av Sveavägen och gjorde sina iakttagelser inom tio minuter efter det att mordet förövats. De hade givetvis ingen aning om dådet. Vid den tiden hade inte ens en polissiren hörts i natten.

Först hörde de ljudet av ''tjutande däck''. Som en bil rivstartar eller tar en kurva vid en biljakt på bio. Sedan ''tvärnitade'' bilen. I samma ögonblick kom en man snabbt fram till bilen från Tunnelgatan, i vars början och på andra sidan Sveavägen, Olof Palme fortfarande låg kvar blödande till döds eller just lyfts in i ambulansen.

Vittnena hade sin uppmärksamhet riktad på den ''dårkörande bilen'' och kunde därför inte säga om mannen kom hastigt fram till den. Efteråt har de dragit slutsatsen att bilen stått och väntat på mannen och sedan rivstartat för att snabbt ta upp honom.

Raggarstart och biltjut är visserligen ingenting ovanligt i Stockholms innerstad. Men det är nu det ovanliga händer. Föraren i bilen hoppar nämligen ur och öppnar bakdörren. ''Han håller upp den och sträcker på sig, när den andre hoppat in, som om han var en engelsk betjänt eller privatchaufför som släpper in en ambassadör'', berättade ett vittne. ''Det såg för dråpligt ut, som ett ironiskt skämt, men ingen av dem skrattade'', sade ett annat vittne. Sedan körde bilen iväg med normal fart.

Det var den överdrivna artigheten som gjorde att vittnena berättade för polisen vad de sett. Varför tyckte då polisen att detta klart kunde kopplas ihop med mordet på Olof Palme, om man bortser från tidpunkten, som kunde vara en tillfällighet?

''Det finns inga svenskar, vare sig chaufförer eller andra, som stiger ur bilen och halvt i givakt håller upp dörren för passageraren, särskilt inte om det är bråttom'', sade en poliskälla till oss. ''Den här stilen och disciplinen finns i dag bara mellan hög ambassadpersonal och deras chaufförer.''

I sovjetiska spionkretsar litar man aldrig på attentatsmän som rapporterar ett lyckat dåd, och den här mannen kan därför ha varit den fristående kontrollanten, utsänd av KGB $-$ uppdragsgivaren bakom mordet på Olof Palme!


next up previous
Next: Ensamma vargen: Rättshaveristen Up: Agentspåret: CIA eller KGB? Previous: CIA-Spåret
A.V. 2004-10-13