next up previous
Next: Vapenspåret: ''Palme stod i Up: Mordnatten, den 28 februari Previous: Klockan 23.30:

Samma tid, klockan 23.30:

Den första polisen på mordplatsen, kommissarie Gösta Söderström, anländer 23.30, nio minuter efter mordet. Hans anrop till ledningscentralen är automatiskt registrerat. Områdesanropet sätter Söderström och hans kollega till 23.29. Enligt spaningsledningen anlände Söderström till mordplatsen redan 23.23 och områdesanropet skulle ha gått ut strax innan. Men både Söderström och kollegan är bergsäkra på sin sak.

Om Söderström och hans kollega har rätt, hur skall man då förklara den polisbil som ''Lars'' mötte på Malmskillnadsgatan 23.23? Enligt ''Lars'' sade föraren att de jagade mördaren från Sveavägen. Men hur kunde de göra det om områdesanropet gick ut först 23.29? De kunde inte ha känt till mordet. Eller är det så, att poliserna i bil 1520 deltog i mordkomplotten?

$\star$

Efter mordnatten har nya sensationella avslöjanden gjorts, som tyder på att poliser verkligen är inblandade i mordet på Olof Palme.

Om ett hemligt poliskommando mördade Olof Palme, lär det dröja innan dessa konspiratörer avslöjas, kanske kommer de undan. Det finns också andra tänkbara mördare och medkonspiratörer i våra svenska led. Fosterlandsfanatiker som i Palme såg en förrädare som utlämnade Sverige till framför allt ryssarna.

Ultrahögerextremisten Alf Enerström gjorde det till sin livsuppgift att jaga Olof Palme med blåslampa. Tillsammans med sambon Gio Petré drev han hatiska annonskampanjer mot Olof Palme och socialdemokratin, ända sedan slutat av 70-talet och fram till mordet.

Huvudtesen var:

Olof Palme är det värsta hotet som drabbat Sverige i modern tid. En maktgalen antidemokrat som inte skyr några medel.

Alf Enerström framträdde gärna tillsammans med Europeiska Arbetarpartiet (EAP), som också bedrev intensiva hatkampanjer mot Olof Palme. ''Ambitiösa, övertygade och absolut oförargliga unga pojkar'', kallade Alf Enerström dem.

En av dessa ''oförargliga'' unga män i EAP, yttrade till journalisten Jan Justegård efter ett möte i Jönköping i december 1984: ''Det kan bli nödvändigt att skjuta Olof Palme!'' Jan Justegård chockades av uttalandet och undrade bestört om EAP verkligen menade allvar? Det bekräftade talesmannen att man gjorde.

EAP är en isolerad och mycket extrem grupp långt ute på högerkanten. Fram till mordet var gruppen mycket högljudd, särskilt i hatet mot Olof Palme. På flygblad och plakat framställdes Palme som ''nazikommunist'' och anklagades för att gå Moskvas ärenden. Omedelbart efter mordet sade EAP upp sina telefonabonnemang och lämnade lokalen på Nathorstvägen i Hammarby. Flera i partiets toppskikt lämnade hastigt landet.

Olof Palmes närmaste medarbetare och vän, Anders Ferm, tidigare FN-ambassadör i New York, tror på en sammansvärjning med svenska fanatiker:

''De odlade ett Palmehat med ursprunget i det svenska samhällsklimatet. Motivet och drivkrafterna bakom dådet kommer att bli uppklarade, liksom vilka krafter som var inblandade och hur de gick tillväga. En del av Sverige fruktar upplösningen, och våndas inför sanningen om mordet.''

Ferm är övertygad om, att den inhemska småpolitiken ligger bakom. Att svenska fanatikers hat ledde till vaga planer på att röja Olof Palme ur vägen för att de ansåg att det skulle ligga i landets intresse. Planerna tog fastare form efter valet 1985, men det var tillfälligheter som avgjorde tiden och platsen.

En annan mycket intressant gruppering är FPL $-$ Föreningen för Palmes Likvidation! För 5 000 kronor erbjöds en liten grupp svenskar att gå med i den exklusiva kretsen. Pengarna skulle användas till att leja en professionell yrkesmördare.

Redan två dagar efter mordet fick spaningsledningen tipset. ''Vid ett besök i Göteborg 1985 erbjöds jag att gå med i FPL'', berättade en anonym man. ''Men de detaljer som avslöjades för mig lät så otäcka, att jag avböjde''. Vilka detaljer ville han inte avslöja. Däremot berättade han att det handlade om en sammanslutning med gott om tid och pengar. Mordet hade planlagts i detalj, men inte utförts av någon i gruppen.

Hösten 1985 hade FPL 17 medlemmar som alla betalat 5 000 kronor var, för likvideringen av Olof Palme. Ingen vet om dessa blodspengar gick till mördare, men FPL är inte avförda av den nuvarande spaningsledningen.

För Sverige och svenskarna vare det en obotlig skam om Olof Palme mördades av svenska fosterlandsfanatiker. Låt oss hoppas att det inte är så.


next up previous
Next: Vapenspåret: ''Palme stod i Up: Mordnatten, den 28 februari Previous: Klockan 23.30:
A.V. 2004-10-13