next up previous
Next: Sommaren 1976 Up: Vapenspåret: ''Palme stod i Previous: Vapenspåret: ''Palme stod i

1973-1975

Exiliranier lämnade uppgifter till Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, att Sverige exporterade vapen till Iran. Vapnen såldes av Bofors. Försäljningen organiserades av Kjell-Olof Feldt, utan regeringens vetskap. En speditör i Skåne körde delar av vapenlasten med lastbil. Andra leveranser gick med båt och flyg. De förstnämnda från en rad mindre hamnar i Vänern och via Trollhätte kanal, de sistnämnda med vanliga Sasplan trots att en explosionsrisk förelåg och hundratals människor svävade i livsfara.

''Dödens Mäklare'', under täcknamnet ''Rainbow'', upptäcktes av en DN-journalist, som själv skuggades och hotades av organisationen. Att toppmän på UD ingick, avslöjades av ingenjören Bengt Bratt, tidigare anställd vid Bofors och den som först slog larm om de olagliga vapenaffärerna.A.V. 2004-10-13