next up previous
Next: Februari 1982 Up: Vapenspåret: ''Palme stod i Previous: September 1980

November 1980

Sveriges statsminister Olof Palme utses av FN till medlare i kriget mellan Iran-Irak. Han tar uppdraget, medveten om att han utsätter sig för en personlig risk.A.V. 2004-10-13