next up previous
Next: November 1980 Up: Vapenspåret: ''Palme stod i Previous: Januari 1979

September 1980

Kriget med Irak börjar. Ett hårt och skoningslöst krig där båda sidor lider ohyggliga förluster, presenterade i reportageform hemma i svenska folkets egna tv-rutor.A.V. 2004-10-13