next up previous
Next: September 1980 Up: Vapenspåret: ''Palme stod i Previous: Oktober 1978

Januari 1979

Shahen störtas och ayatollah Khomeini tar över en månad senare. Exporten från Bofors återupptas.A.V. 2004-10-13