next up previous
Next: Januari 1979 Up: Vapenspåret: ''Palme stod i Previous: Sommaren 1976

Oktober 1978

Bofors omfattande export av krigsmateriel till Iran stoppades av en majoritet i den borgerliga regeringen. Revolution rådde i landet och den hatade shahen var på väg att störtas.A.V. 2004-10-13