next up previous
Next: Den 29 Maj 1984 Up: Vapenspåret: ''Palme stod i Previous: Februari 1982

Juli 1983

Bofors systerbolag Nobel Kemi inledde sin första kända smuggling av sprängämnen till Iran.A.V. 2004-10-13