next up previous
Next: Juni 1985 Up: Vapenspåret: ''Palme stod i Previous: Juli 1983

Den 29 Maj 1984

Sedan Svenska Freds fått en bunt hemliga dokument av Ingvar Bratt, som visar att Bofors sålt Robot 70 till förbjudna länder, inleder Rikskriminalen en omfattande utredning av företagets affärer.A.V. 2004-10-13