next up previous
Next: Den 17 December 1985 Up: Vapenspåret: ''Palme stod i Previous: Den 29 Maj 1984

Juni 1985

Den italienska tullen stoppar en sändning av 50 ton krut från Nobel Kemi till Iran. Lasten beslagtas av den svenska tullen.

Kort därpå går 200 Robot 70 till Iran via Singapore. Ytterligare 200 robotar skulle ha levererats samma väg, men dessa stoppas. Vem i Sverige som gav ordern är oklart. Man har spekulerat i att det kan ha varit Olof Palme. Eller Carl-Fredrik Algernon.A.V. 2004-10-13