next up previous
Next: NyŚrsnatten 1985-86 Up: VapenspŚret: ''Palme stod i Previous: Juni 1985

Den 17 December 1985

Tullen i Trelleborg stoppar 26 ton krut från Nobel Kemi som går via Östtyskland och skulle ha gått till Iran. Partiet beslagtas av tullen. Iranierna blir ursinniga.A.V. 2004-10-13