next up previous
Next: Den 28 Februari 1986 Up: VapenspŚret: ''Palme stod i Previous: NyŚrsnatten 1985-86

Den 26 Februari 1986

Irans ambassadör Said Kalantarnia träffar Olof Palme. Mötesprotokollet hemligstämplas, men samtalet handlade med stor sannolikhet om de uteblivna robotarna och var Palmes sista chans att få leva.A.V. 2004-10-13