next up previous
Next: Den 17 Juni 1986 Up: Vapenspåret: ''Palme stod i Previous: Den 26 Februari 1986

Den 28 Februari 1986

Olof Palme mördas på Sveavägen. ''Dödens Mäklare'' går efter mordet under jorden och ligger mycket lågt. En mängd villospår vilseleder Hans Holmér och spaningsledningen, men i toppskiktet för de olagliga vapenaffärerna sprider sig oron.A.V. 2004-10-13