next up previous
Next: Sektspåret: De fanatiska brödraskapen Up: Vapenspåret: ''Palme stod i Previous: Februari-Juni 1987

Den 4 Augusti 1987

På Storkyrkobrinken i Gamla Stan låg vid den här tiden en av Sveriges viktigaste adresser. Härifrån leddes spaningarna efter Olof Palmes mördare. Härifrån leddes också jakten på de skyldiga i Boforshärvan. Här satt riksåklagaren Magnus Sjöberg och hans närmaste man, Axel Morath.

På natten den 4 augusti 1987, tog sig flera okända män ner i fastigheten via en taklucka, vidare in via en olåst dörr och fram till det allra hemligaste!

De genomsökte skåp och bröt upp lådor. Dokument, akter och känsliga handlingar låg utspridda i de 13 rummen. Ingen vet vad som stals, kontrollerades eller genomlästes och kanske fotograferades. Stockholmspolisen höll som vanligt en låg profil och betecknade inbrottet som ''ett rutinärende''.

När belöningen höjdes till 50 miljoner, var regeringens syfte inte att lösa Palmemordet, snarare tvärtom! De edsvurna i regeringen som känner till ''Dödens Mäklare'', vet att ingen i organisationen skulle tjalla ens för 100 miljoner. I stället kan deras tystnad hjälpa regeringen att påstå, att frånvaron av tips tyder på en galning $-$ en ''rättshaverist'' någonstans i Sverige, som bara avslöjas om han själv erkänner.


next up previous
Next: Sektspåret: De fanatiska brödraskapen Up: Vapenspåret: ''Palme stod i Previous: Februari-Juni 1987
A.V. 2004-10-13