next up previous
Next: Den 4 Augusti 1987 Up: Vapenspåret: ''Palme stod i Previous: Den 15 Januari 1987

Februari-Juni 1987

I fem månader städade ''Dödens Mäklare'' upp efter Bofors olagliga vapenaffärer, hotade de ännu samarbetsvilliga och mördade de besvärliga. I dag kommer ingen att våga vittna om vad de vet.A.V. 2004-10-13