next up previous
Next: Februari-Juni 1987 Up: Vapenspåret: ''Palme stod i Previous: Den 17 Juni 1986

Den 15 Januari 1987

Rikskriminalen, tullkriminalen och riksåklagaren är ute efter Bofors. Dessa omutbara män har också börjat intressera sig för KMI, Krigsmaterielinspektionen och Carl-Fredrik Algernon, djupt indragen i de olagliga vapenaffärerna och oerhört rädd för att han ensam skall få skulden för dem.

Desperat tar han kontakt med sina gamla vänner på Försvarsstabens säkerhetsavdelning, där han tidigare varit chef för superhemliga OP 2. Han berättar allt eller bara vissa delar av sin inblandning. Boforschefen, som av en händelse som ser ut som en tanke är på väg till Algernon just denna dag, får kännedom om vad som avhandlats på mötet med F/Säk, och hotar Algernon.

Först rasande arg $-$ så rasande, att medarbetare efteråt vittnat för polisen att Algernon var röd i ansiktet och rökte, han som alltid bara varit en feströkare $-$ sedan hypernervös och ur stånd att fatta rätt beslut, gick Carl-Fredrik Algernon ner i tunnelbanan på T-centralen.

Klockan 17.54 knuffades han från perrong 3, rakt framför ett inkommande tunnelbanetåg och avled omedelbart.

Sex vittnen såg Algernon mördas, två män såg oberoende av varandra hur en hel ''dödspatrull'' noga planlade likvideringen strax innan Algernon kom ner i tunnelbanan. Polisen har på order uppifrån avskrivit fallet som en olyckshändelse.


next up previous
Next: Februari-Juni 1987 Up: Vapenspåret: ''Palme stod i Previous: Den 17 Juni 1986
A.V. 2004-10-13