next up previous
Next: Fall 1: De Fyras Up: Mordet på Olof Palme Previous: Partispåret: Gladio

Mannen som visste för mycket: Fallet Carl Algernon

Den 9 maj 1994 publicerade Aftonbladet ett reportage om Palmehataren och högerextremisten Alf Enerström. Reportaget handlade om ''M'', hemlig agent åt Säpo och rikskriminalen som omkommit i en mystisk bilolycka. Alf Enerström påstod: ''Han ville att jag skulle ställa mig i spetsen för en grupp som skulle undanröja Olof Palme''. När han ombads kommentera den mystiska dödskraschen sade Enerström: ''Alla som varit inblandade i Palmemordet kommer att dödas''. Personligen tror jag att Alf Enerström har rätt. Det dödsfall som mest uppenbart har ett samband med Olof Palme är Carl-Fredrik Algernons plötsliga död i tunnelbanan, ett år efter mordet.

Av sju vittnen, som alla gjorde iakttagelser som tyder på en konspiration, såg tre Algernon mördas i Stockholms tunnelbana. Men fallet är så känsligt för både socialdemokraterna och oppositionen, att det mörklagts mycket grundligt och skulle orsaka en trovärdighetskris i åratal framåt om det avslöjades i alla sina detaljer. FNA2publicerar här vittnesmålen tagna direkt ur polisens egen utredning. Uppgiftslämnarna återges endast med sina initialer.Subsections
next up previous
Next: Fall 1: De Fyras Up: Mordet på Olof Palme Previous: Partispåret: Gladio
A.V. 2004-10-13