next up previous
Next: Victor Gunnarsson tystades av

Mordet på Olof Palme

Jan-Ove Sundberg

22 juli 1999

Abstract:

Denna artikelserie publicerades först i tidningen Veckans Brott och senare i omarbetad form i den elektroniska tidskriften FNA, Flashback News Agency #$121-130$.

A.V. 2004-10-13